Fuglebjerg Forsamlingshus

I 2014 kunne Fuglebjerg Forsamlingshus fejre sit 125 års jubilæum.

Tilbage i oktober 1889 blev Forsamlingshuset indviet som et højre-hus næsten samtidig med, at venstre-fløjen byggede et hus på Sandvedvej/Jægerpubben.

Forsamlingshuset blev bygget som et hus til afholdelse af politiske møder, foreningsmøder, teaterforestillinger, baller og andre festligheder.

I tiden fremover blev det alene drevet som et højre-hus, men omkring 1901 blev der lempet på vilkårene, så andre også kunne holde møder der. Dog faldt interessen for brugen af huset, så det gik langsomt i forfald.

I årene op til 1937 foregik der så en del renovering med bl.a. opførelse af den ”lille sal”, toiletforhold, køkken og kontor.

Igen i 1960-erne blev huset igen renoveret. Den 4. marts 1965 blev der for første gang holdt bankospil i huset og i 1967 blev der indlagt fjernvarme.

I 1971 var der blevet lavet tilbygning mod Lundevej, toilet ved indgangen, personaletoilet og depottilbygning.

I 1986 blev støtteforeningen ”Husets venner oprettet”. Den 13. oktober 1989 blev der holdt 100-års jubilæum.

Fremadrettet gik udlejningen rigtig godt med mange typer af arrangementer i huset.

I 1999 blev der købt jord til at forbedre parkeringsforholdene for gæster i forsamlingshuset.

I forbindelse med år 2000-skiftet blev andelsselskabet ændret til en forening.

I maj 2003 stod det nye køkken færdigt.

I forbindelse med den nye rygelov i 2007 ville Ponyklubben ikke længere holde bankospil i forsamlingshuset, og det betød, at økonomien efterfølgende ikke var særlig god.

Det blev der dog lavet om på, da der blev ansat ny vært i 2011. Den forbedrede økonomi betød bl.a. maling af store sal, handicaptoilet, forbedrede lydforhold.

Igennem årene har der været ansat en del værter i forsamlingshuset. Det har været en stor hjælp til af få drevet huset frem til det, som det er i dag. Der har også været år, hvor huset har været et nøglehus. I perioder som nøglehus har mange tilbudt sig som hjælpere til alligevel at få forsamlingshuset til at fungere. I det hele taget kan der ikke siges nok tak til alle de frivillige mennesker, som har lagt deres arbejdskraft i huset.

Pr. 1. februar 2024 er Mikkel startet som ny vært i forsamlingshuset